Tijden & Bestellen

Filmdetails

Genre
  • Documentaire
Jaar 2016
Lengte 300 min

Euthanasie dag
Zaterdag 17 februari 2018 vindt van 13:30 tot 18:30, i.h.k.v. de Nationale Euthanasieweek een Euthanasie dag plaats, welke gezamenlijk georganiseerd wordt door Cinebergen en RtDE (Right to Die Europe).

Een uitgebreid programma onder de titel ‘Weet jij al wat je wilt aan het eind van je leven’, is gewijd aan dit belangwekkend thema.

De middag ziet er als volgt uit:

– Aycke Smook, RtDE. Inleiding

– Dhr. J. Stam, nabestaande

– Dhr. J. Bos, Stichting Levenseinde Kliniek

– Mw. W. Swildens, vertegenwoordiger van de Toetsingscommissie,

– Documentaire: “Zo gaat dat dus”, twee alleenstaande vrouwen met de diagnose dementie doen een verzoek om euthanasie. Het proces word uiterst genuanceerd en gevoelig in beeld gebracht.

– Mw. G. Casteelen, psychiater

Bovenstaand programma wil een aanzet geven tot een dynamische middag, waarin volop ruimte is voor discussie.
Kaartverkoop à € 19,50 (inclusief koffie/thee) uitsluitend via de website of aan de kassa van Cinebergen.