Tijden & Bestellen

Filmdetails

Genre
  • Documentaire
Regie Paul Hegeman, Pierre Drouot
Land Nederland
Jaar 2023
Lengte 52 min
Taal Frans, Engels, Nederlands
Ondertiteling Nederlands

Met inleiding én nagesprek met filmers en filosofen Paul Hegeman en Pierre Drouot en een speciaal tarief van €6,-.

Wanneer de vermaarde Franse filosoof René Descartes zich in het 17de eeuwse Egmond vestigt, is hij al een beroemd man met als meest befaamde werk diens ‘Le Discours de la Méthode’. Al geruime tijd voelde hij een sterke drang om zich terug te trekken in wat hij zijn ‘woestijn in Noord-Holland’ noemt. Maar Egmond blijkt niet de plek van zijn sociaal element te zijn. De werken die hij er schrijft werpen een nieuw licht op zijn gedachtengoed dat de ratio meer en meer inruilt voor de hartstochten.
In zekere zin betekent zijn verblijf in Egmond een kentering in zijn bestaan, ook op persoonlijk vlak. Zo is er de Egmondse Helena Jans die de moeder van zijn vroeg overleden dochter Francine is. De Engelse schrijfster en Descartes-kenner Guinevere Glasfurd heeft een ware roman rond deze gebeurtenissen opgetrokken. In gezelschap met haar en de vooraanstaande Franse filosoof Pierre Guenancia – die zich met name over de filosofie van Descartes buigt – dwalen we door het eeuwenoude decor van polder, bos, strand en duin. Je ervaart zo hoe Descartes van invloed was op zijn omgeving en hoe die hem op haar beurt heeft beïnvloed in zijn denken. Het historisch aspect wordt daarbij nog eens extra belicht door de historici Peter van den Berg en Hans Dijkhuis.

“Een rijke, kristalheldere film die zeker ook uitnodigt om Descartes’ minder bekende werk, dat hij in Egmond heeft geschreven, te lezen.” – Erik-Jan Bos, filosoof, Erasmus School of Philosophy

“De film laat je de menselijke dimensie van Descartes zien, die completeert en verrijkt het ietwat koude beeld dat men vaak heeft van deze rationalistische filosoof. Het is een zeer mooie documentaire over een zowel Frans als Nederlands onderwerp.” – Jean- François Rochard, Attaché Linguistique aan de Franse Ambassade in Den Haag

“Een voortreffelijke steun om de leerlingen in de filosofie van Descartes in te wijden.” – Connie Helder, filosofie lerares aan de Europese School in Bergen