Tijden & Bestellen

Filmdetails

Genre
  • Documentaire
Regie Jon Shenk, Bonni Cohen
Cast Al Gore (Zichzelf)
Land VS
Jaar 2017
Lengte 98 min
Taal Engels | NL ondertiteld

Milieu Dag, Dag Milieu?

In het kader van de themadag Milieu vertoont Cinebergen op zondag 10 december a.s. twee documentaires, Tomorrow en An Inconvenient Truth 2, die worden in- en uitgeleid door Prof. Dr. Hein de Baar, emeritus hoogleraar Oceanografie, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Draaiboek Tomorrow

11.00 algemene inleiding prof. dr. Hein de Baar
11.20 Tomorrow (+ pauze)
± 13.40 prof. dr. Hein de Baar
± 14.20 einde

Tomorrow (Demain)
Grote verrassing van de César-uitreiking van vorig jaar was de triomf van Demain als beste documentaire. Demain, bij ons omgedoopt tot Tomorrow, is een zowel bijzondere als belangwekkende film. Bijzonder, omdat zij gemaakt is door actrice Mélanie Laurent en haar vriend Cyril Dion, op basis van een crowdfunding actie, waarbij liefst 10.000 personen 450.000 euro op tafel legden. Bijzonder ook omdat de ecologische documentaire wereldwijd een massapubliek wist aan te spreken. Ons land dat nota bene qua duurzaamheid onderaan bengelt, kan de film niet genoeg bekijken. Wat Laurent en Dion gedaan hebben is op onderzoek uitgaan naar de broodnodige alternatieven voor onze huidige levenswijze, die volgens kenners onvermijdelijk uitmondt in een mondiale ecologische catastrofe. Op hun reis rond de wereld bezoeken ze talrijke kleinschalige initiatieven door burgers, bedrijven en lokale overheden, en snijden daarbij prangende vragenstukken aan over landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Tomorrow reikt terloops een reeks lokale, praktische oplossingen aan die we ons niet mogen laten ontgaan. De toon van de film is er één van luchtige zelfrelativering, wat de oproep er alleen nog maar overtuigender op maakt.

Draaiboek An Inconvenient Truth 2

15.30 algemene inleiding Milieudag: prof. dr. Hein de Baar
15.50 An Inconveniënt Truth 2 (+ pauze)
± 17.50 prof. dr. Hein de Baar
± 18.15 einde

An Inconvenient Truth 2

Een documentaire die wereldwijd een aardschok in het denken van de mensheid heeft bewerkstelligd is An Inconvenient Truth, waarmee Amerika’s ex-vicepresident Al Gore 10 jaar geleden de wereld wakker deed schrikken. Sindsdien is het thema klimaatverandering hoog op de politieke agenda komen te staan. In dit vervolg maakt Al Gore de balans op van wat er sedertdien veranderd is. Veel van wat toen door sceptici werd afgedaan als overdrijving en bangmakerij, is helaas bewaarheid geworden. Recente overstromingen en talloze andere natuurrampen illustreren dit ten overvloede. De documentaire neemt ons mee achter de schermen van Al Gore’s levenswerk, waarin hij met nooit aflatende inzet de wereld rondreist en probeert leken en wetenschappers te informeren en inspireren. Wij kijken mee bij de klimaattop van Parijs in 2015. De film geeft aan dat oplossingen nog immer binnen ons bereik liggen en eindigt dan ook met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee drukt hij hoop uit voor de toekomst. Saillant detail is dat de film voor het eerst vertoond werd in de week van Trump’s inauguratie.