Columns door de jaren heen

Een rijkgeschakeerde kunstuiting
Ook al beschouwen veel Nederlanders haar slechts als een veredelde kermisattractie, film is in principe de meest rijkgeschakeerde kunstuiting.

Lees meer

De magie van de cinema
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Tuschinski, waar alle geledingen van de Nederlandse cinema traditiegetrouw samenkomen om elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen, hing een gemengde stemming. 

Lees meer

20 Jaar Cinebergen
Een Afrikaans spreekwoord luidt: “Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver gaan, ga samen”. Een gevleugelde uitdrukking die ik in m’n achterhoofd had toen ik 20 jaar geleden met de veel te vroeg overleden Ruud Koning op het stoutmoedige idee kwam om Cinebergen in het leven te roepen. 

Lees meer

Oase in een dor maatschappelijk veld
Niet anders dan onze hedendaagse samenlevingen die de rijken steeds rijker zien worden en de armen steeds armer – 62 personen bezitten evenveel als de helft van de wereldbevolking – groeit ook de kloof tussen de commerciële en de artistieke cinema. Overal ter wereld triomfeerden afgelopen jaar dezelfde filmische marktproducten die op de koop toe nog ouwe koek recycleden; van de nieuwe Bond tot de nieuwe Star Wars en weer een Jurassic World. 

Lees meer

Cinebergen is groter en mooier geworden
Kijkt u maar goed om u heen. Cinebergen is groter en mooier gegroeid.
De twee miezerige toiletten in het theatercafé vormden al lang een doorn in het oog. Zij zijn eindelijk vervangen door een chique toiletgroep waar het in de pauze niet langer dringen is. Op de plek van de oude toiletten is nu een schitterende bar verrezen.

Lees meer

Cinebergen heeft in de afgelopen jaar een bijzonderevlucht genomen
Cinebergen heeft in het afgelopen jaar een bijzondere vlucht genomen, en de december programmering is daar een uitgelezen illustratie van. Neem alleen al het aantal voorstellingen. Dat is in vergelijk met december 2012 praktisch verdubbeld. Aan de uitstekend bezochte dinsdag- en woensdagavond voorstellingen zijn we inmiddels gewend geraakt, terwijl ze afgelopen januari nog bedoeld waren als experiment.Recentelijk zijn daar middagvoorstellingen aan toegevoegd voor een publiek dat het pad naar de Zwarte Schuur liever inslaat bij daglicht.

Lees meer

Cinebergen met een triomfantelijke eindsprint
Op het moment van dit schrijven sluit Cinebergen met een triomfantelijke eindsprint – niet eerder hadden we zoveel toeschouwers als in de afgelopen slotmaand – een uitstekend jaar af. Het theatercafé is in stijl verbouwd, een gloednieuw toiletblok geinstalleerd, het aantal voorstellingen is grondig uitgebreid, er zijn nieuwe educatieplannen voor jong en oud, de Filmclub kent een voorspoedig begin van haar vierde jaargang, de klassiekers trekken maandelijks volle zalen en er is een aanvang gemaakt met een reeks voorstellingen die de bijzondere relatie tussen Film en Literatuur tegen het licht houden.

Lees meer

2014 t/m 2017 wordt de loftrompet gestoken over Cinebergen
In het concept van de nieuwe cultuurnota 2014 t/m 2017 wordt de loftrompet gestoken over Cinebergen. Er wordt benadrukt dat vrijwilligersorganisatie Cinebergen een belangrijke sociaal/culturele functie heeft binnen de Bergense gemeenschap, en dat de stichting op een verdere groei mag rekenen. De lof gaat nog even verder, maar nergens wordt zij ook maar vertaald in enige tegemoetkoming van diezelfde gemeente. Onze al uiterst bescheiden subsidie is inmiddels met 10% teruggebracht tot minder dan 13.000 euro per jaar, waarvan de verplichte gemeentelijke bijdrage van 2500 euro aan de digitalisering van de nationale filmtheaters nog kan worden afgetrokken.

Lees meer

Cinebergen wil de liefde voor de Cinema en andere culturele uitingen blijen stimuleren
Ik hoop dat u ze ook nog heeft, die ochtenden waarop je strijdbaar wakker wordt om de tijdgeest met de voeten te treden. Waarop je weigert je te laten ringeloren door een samenleving die zelfs een ontluikend lenteblad in economische termen tracht te vertalen. Een samenleving die je wijs maakt dat je het alleen maar in je eentje kunt en die elke sociale cohesie heeft uitgebannen. Heeft u ze niet, aarzelt dan niet om de harmonie van de Zwarte Schuur op te zoeken.

Lees meer

Begin juli vertoefde ik in Bologna
Begin juli vertoefde ik in Bologna. Op het reusachtige Piazza Maggiore werd daar elke avond in de open lucht een filmklassieker vertoond. Geen tijd of genre werd overgeslagen; van Chaplin tot Orson Welles, van James Dean tot Ettore Scola, alles kwam aan bod. Duizenden stoelen die voor een reusachtig doek neergezet waren bleken elke avond weer volledig bezet.

Lees meer

Cinebergen is verheugd dat zij de eerste NHN Cultuur Award heeft gewonnen
Cinebergen is verheugd dat zij de eerste NHN Cultuur Award heeft gewonnen. Vooreerst omdat er na 10 jaar van Business Awards dit jaar voor het eerst ook sprake was van een Cultuur Award. In een tijd waarin de cultuur in ons land flink in de verdrukking zit, valt zo’n initiatief toe te juichen. Daarnaast ervaar ik de prijs als een aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan.

Lees meer

Met vereende krachten zijn we nu eenmaal sterker
Recent verschenen publicaties over de filmvertoningen in ons land tonen verrassend genoeg aan dat, ook al downloaden jongeren films bij de vleet, het bioscoopbezoek in Nederland gestaag blijft groeien. Niet verwonderlijk dat overal in het land multiplexen uit de grond gestampt worden die alle dezelfde in popcorn verpakte eenheidsworst bieden.